Zing NewsTạp chí tri thức trực tuyến

Books

Quy tắc bói bài Tarot:

ạnđượcnươngnhờvàoaikhigặpbãotốcuộcđờ

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

ạnđượcnươngnhờvàoaikhigặpbãotốcuộcđờ

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất"

ạnđượcnươngnhờvàoaikhigặpbãotốcuộcđờ

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án

ạnđượcnươngnhờvàoaikhigặpbãotốcuộcđờ

DÀNH CHO BẠN